Tehnologija izrade

Tehnologija izrade se svodi na ručnu obradu – kovanje čistog bakra .

Ručna izrada kazana otkivanjem obezbeđuje kompaktniju strukturu bakra , za razliku od mašinski napravljenog kazana . Naime , mašinski napravljeni kazani se izrađuju tehnologijom natiskivanja , gde se bakarna ploča natiskuje na određenu formu prilikom čega se stanjuje debljina lima . Time se narušava kvalitet strukture bakra i skraćuje se radni vek kazana .

Prilikom procesa pečenja rakije dolazi do zagrevanja i hlađenja bakra . Ova termička naprezanja vremenom narušavaju strukturu bakra . Ručno otkovani kazani su zbog svoje kompaktnije strukture mnogo imuniji na ovakve promene u odnosu na fabrički izrađene kazane .

DNO kazana je deo koji je direktno izložen plamenu i visokoj temperature . Samim tim je i najosetljiviji deo kazana , pa je poželjno da bude što deblje . U našoj radionici izrađujemo dno od 3mm do 8mm debljine . Ovakvo dno , zbog svoje masivnosti može da se dobije isključivo ručnom izradom . Dno kazana se sa stranicom kazana spaja bakarnim zakovicama na svakih 8cm i zaliva se kalajem .

KALPAK je verovatno najbitniji deo kazana i veoma je važno da bude izrađen ručno . U našoj radionici izrađuje se isključivo otkivanjem .

U kalpaku se nakuplja para koja se kroz cev odvodi u hladnjak i tamo prelazi u tečno stanje . Zahvaljujući kruškolikom obliku kalpaka , para odlazi u hladnjak  a voda sklizne dole u kotao . Prilikom ovog procesa odvaja se vodena od alkoholne pare . Od izuzetne važnosti je da kalpak bude velike zapremine da bi efekat razdvajanja vodene od alkoholne pare bio izraženiji i kvalitetniji .

DEFLEGMATOR je uređaj koji se takođe izrađuje u našoj radionici . Uspomoć njega se ne treba vršiti prepek rakije , već se to čini u jednom zahvatu . Zahvaljujući deflegmatoru uštedećete ogrev i skratićete vreme dobijanja rakije .

CILINDRIČNI HLADNJAK – Ova vrsta hladnjaka , za razliku od spiralnog , ima tri puta veću površinu hlađenja i zahvaljujući tome postiže se mnogo bolji efekat kondenzacije alkoholne pare .

POPRAVKE PRSKALICA – U okviru naše radionice vršimo i popravku bakarnih ručnih prskalica .

Po vašoj želji izrađujemo kazane od 10 litara do 1500 litara.